Premi del públic

Aquesta votació té la finalitat de permetre al públic expressar la seva preferència per un dels candidats finalistes tant en la categoria femenina com masculina. No té caràcter oficial i el seu resultat no serà pres en compte pel jurat. No comporta, tampoc, cap derogació del reglament del concurs ni obliga a res a l'organització. Cap reclamació no serà atesa, ni per part dels candidats ni per part del públic. El vot no és pas obligatori i en conseqüència no serà atesa cap reclamació pel fet de no haver-hi pogut participar. La participació en aquesta votació popular implica l'acceptació d'aquestes bases.

Premi Femení
Premi Masculí